Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2018

malediction
11:09
0285 3c28 500

May 25 2018

malediction
08:59
A głębia spojrzenia oznacza, że ktoś przeżył więcej, niż miał ochotę.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viascorpix scorpix

May 23 2018

malediction
17:29
8206 ca7b 500
Reposted frompiehus piehus viascorpix scorpix
malediction
15:39
7700 1e2a 500
Reposted frompiehus piehus viainsanedreamer insanedreamer

April 21 2018

malediction
10:06
malediction
10:06
10:06
malediction
08:27
4630 1572
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viascorpix scorpix

March 30 2018

malediction
20:25
8315 e58c
Reposted fromnoone97 noone97 viakaciemilordzie kaciemilordzie

March 28 2018

malediction
20:40
8076 4c27 500
Reposted frompiehus piehus viascorpix scorpix
malediction
20:39
Prawda leczy i wcale nie boli. Ból pojawia się tylko wtedy, kiedy nie pozwalasz odejść swoim złudzeniom. Tyle w tej sprawie.
malediction
20:39
-Ciągle się uczę.
-Czego na przykład?
-Jak to czego. Kontaktów międzyludzkich. Ciągle się uczę, że ludzie to skurwysyny.
— Ela
Reposted fromwstydem wstydem viakaciemilordzie kaciemilordzie
malediction
20:32
malediction
20:30
za chwilę bez cierpień, głodu samotności, za chwilę lepszą niż dziwki i wódka, za słabość woli, ułomność swojej duszy, za brak podpory w tym cholernym świecie
— Symetria
Reposted bykaciemilordzie kaciemilordzie

March 07 2018

malediction
19:25
6912 46aa
Reposted fromGIFer GIFer vialemkove lemkove
malediction
19:22
1152 8d73 500
Reposted fromEkran Ekran viadestroyed destroyed

February 28 2018

malediction
20:11
3656 8473
Reposted fromdelain delain viakaciemilordzie kaciemilordzie
malediction
20:10
4325 b306 500

February 27 2018

malediction
21:14
8052 d6d7 500
Reposted fromjottos jottos viamolotovcupcake molotovcupcake
malediction
21:14
8395 1fbb
Reposted fromonlyman onlyman viaatranta atranta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl