Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

malediction
20:04
7182 ad2c 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viabzdura bzdura

March 16 2017

malediction
14:04
W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka, Rozmowy w tańcu
Reposted fromkropki kropki viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
14:04
1371 69ac 500

serotonin - happiness, satisfaction
dopamine - love, passion, pleasure
acetylcholine - learning, memory, dreaming

Reposted fromdiegueus9 diegueus9 viabzdura bzdura

March 06 2017

malediction
06:59
3972 f51a
Reposted fromjethra jethra viakaciemilordzie kaciemilordzie
malediction
06:58
4685 9bce
Reposted frompyysia pyysia viakaciemilordzie kaciemilordzie
malediction
06:58
Udawane emocje są mniej krępujące od prawdziwych, bo mamy je pod kontrolą.
— antybohater, a jakże
Reposted fromrawwwr rawwwr viakaciemilordzie kaciemilordzie
malediction
06:58
6451 c41c
Reposted frompiksele piksele viakaciemilordzie kaciemilordzie

February 27 2017

malediction
22:02
Wszystko jest echem wszystkiego, wszystko jest lustrem wszystkiego, wszystko współgra ze sobą w kanonie. Wszyscy skończymy tak samo bez sensu.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viajakubzulczyk jakubzulczyk
malediction
22:01
Nasze miejsce jest tutaj, w nocy, bez nikogo.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viajakubzulczyk jakubzulczyk
22:01
malediction
22:00
8556 c342
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajakubzulczyk jakubzulczyk
malediction
22:00
4154 ccf2
Reposted fromdailylife dailylife viabzdura bzdura
malediction
21:59
3420 2b3f
Reposted fromcalifornia-love california-love viabzdura bzdura
malediction
21:58
0071 ec9b 500
malediction
21:58
malediction
21:57
Kiedy świeci słońce, wszystko wydaje się łatwiejsze.
— wiosno?
Reposted frometernaljourney eternaljourney viabzdura bzdura
malediction
21:57
3002 bc89 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viabzdura bzdura

February 25 2017

malediction
08:06
4710 5159
malediction
08:06
6076 35d0
Reposted fromowca owca viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
malediction
08:05
Po co nam pięćdziesiąt lat szczęścia, skoro możemy mieć romans w tramwaju i wysiąść na innych przystankach?

Największe miłości to te, których nigdy nie było.
— Ochocki
Reposted fromvith vith viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl